Articles d'opinió ← Altres articles

La llibertat d’expressió i els mitjans de comunicació catalans

Martí Gasull

Darrerament l'espai comunicatiu català torna a ser notícia. D'una banda per les desafortunades declaracions d'un diputat respecte el paper que ha de jugar TV3. De l'altre pel tancament del repetidor de la Carrasqueta de TV3, i per l'amenaça de nous tancaments.

Es tracta de fets greus, perquè impedeixen que TV3 i els mitjans de comunicació catalans esdevinguin normals, com ho puguin ser els d'altres països o regions del món. Imposicions com les que estem vivint  neguen els dret a no ser discriminat per raó de cultura i llengua, i aprofundeixen en la desigualtat dels ciutadans que viuen sota les mateixes fronteres d'un estat: mitjans de comunicació comuns en llengua castellana però no de llengua catalana, més drets per als uns que per als altres.  Allò que es permet a la resta de mitjans, inclosa Ràdio i Televisió espanyoles, no s'accepta pel que fa als mitjans catalans, i per tant, no s'accepta el dret d'igualtat dels ciutadans i ciutadanes.

El tancament del repetidor de la Carrasqueta denota a més uns dèficits democràtics molt preocupants dins l'Estat espanyol perquè suposa una limitació d'un dret bàsic com és la llibertat d'informació. En una era global en què cada vegada més cauen les fronteres de la comunicació, com en són mostra Internet i les televisions per satèl·lit, no deixa de ser realment absurd el tancament d'unes emissores contra la voluntat dels ciutadans per motius exclusivament polítics. S'ha acusat la Generalitat de valenciana, però no oblidem que es tracta d'un problema d'estat, i que és el Govern de l'Estat espanyol el darrer responsable d'aquest tancament pel canvi de freqüències realitzades, fa uns mesos, pel que fa a la recepció de TV3 al País valencià, i per la manca de compliment dels tractats internacionals signats com la carta de les llengües regionals i minoritàries, i de drets reconeguts a la carta de drets humans.

Creiem que es tracta d'uns fets realment escandalosos i extremistes, i lamentem amb tristesa l'acomplexament dels partits catalans: llur reacció no ha estat l'adequada davant de la magnitud dels fets. Encara hi som a temps!

D'altra banda, Acció Cultural del País Valencià té plantejada una multa per haver respectat els dret democràtic a la informació, i per haver treballat per  a la recepció de TV 3 al País valencià. Acció Cultural del País valencià està demanat la col·laboració econòmica de 10 euros, mitjançant la compra d'un litografia d'en Tàpies, per a sufragar i pagar les despeses de la multa. Creiem que és important la implicació de tots per aconseguir-ho.

Cal la implicació de tothom per a la defensa de la democràcia.