Articles d'opinió ← Altres articles

La retallada de competències en el nou projecte d'Estatut afecta a l'ús de la llengua catalana

Bernat Gasull

 

Les retallades en les competències en el nou projecte d'Estatut respecte al que va sortir el 30 de setembre del Parlament català dificulten la normalització del català en alguns àmbits prou significatius.

Per exemple, el fet que ja no hi hagi competències exclusives en totes les carreteres de Catalunya implica que aquelles que són de titularitat de l'Estat continuaran tenint força dèficits en la normalització del català, i totes les indicacions que senyalin topònims de la Franja de Ponent, País Valencià i Catalunya Nord, continuaran només escrits en espanyol o francès, no respectant la forma pròpia catalana. Així ho va expressar el Ministeri de Foment en una carta a la Plataforma per la Llengua, indicant que en tenen la plena competència i que per tant no acatarien l'article 2 del Decret 78/1991 de 8 d'abril (DOGC 1434, del 24), aprovat pel Govern català, que obliga que, en les senyalitzacions indicant indrets de fora de Catalunya, sempre que hi hagi una forma tradicional catalana, la senyalització de les carreteres del topònim corresponent cal indicar-la en aquesta forma.

En el projecte d'Estatut del 30 de setembre, en el punt 9 de l'article 140, la Generalitat tenia competència exclusiva en totes les carreteres independentment de la seva titularitat. En el nou redactat es perd aquesta competència exclusiva, i les carreteres nacionals continuen en mans de l'Estat. Per posar un altre exemple, també referent a l'article 140; el fet que s'hagin perdut, respecte el redactat anterior, les competències en l'aeroport del Prat, significa que la política discriminatòria vers el català continuarà probablement com fins ara, relegant la nostra llengua a un segon pla en les informacions i en l'atenció al client de l'aeroport i emprant únicament els topònims anglesos o espanyols fins i tot per a les poblacions amb llengua pròpia catalana. Aquest és el cas per exemple d'Eivissa i Alacant, que continuaran essent sempre "Ibiza" i "Alicante". Aquesta és si més no la voluntat del Ministeri expressada a la Plataforma per la Llengua, mitjançant paraules del director de l'aeroport, nomenat per l'Estat.