Articles d'opinió ← Altres articles

Volem viure plenament en català. Noves maneres de treballar per la llengua

Martí Gasull i Roig

 

La Plataforma per la Llengua és una organització de la societat civil formada per entitats i persones que treballa des d'una  perspectiva que intenta ser original per tal d'aconseguir espais de normalitat per a la llengua catalana.  La nostra ONG va néixer fa una mica més de 10 anys a partir d'un nucli precisament vinculat a Lluïsos de Gràcia i a partir d'aleshores ha anat creixent i incrementant el seu treball.

Els que hem anat configurant la Plataforma per la Llengua creiem fermament en l'organització de la societat civil com a una forma de participació democràtica en la societat. En el nostre cas actuem davant d'una situació de greuge per a la llengua catalana.

Com sovint s'evidencia, el català està discriminat per llei per l'Estat Espanyol, des de la mateixa constitució espanyola fins a una pila de lleis i diposicions: és més, el català, i com a conseqüènca d'aquesta situació, no és oficial a la Unió Europea, (moltes llengües amb menys parlants que la nostra com el danès, el grec o l'hongarès, el txec i l'eslovè sí que han aconseguit aquest estatus).  D'altra banda, si observem diversos àmbits, i malgrat els darrers progressos aconseguits, ens trobem en importants discriminacions de la llengua: etiquetage i publicitat, cinema i audiovisual, mitjans de comunicació, justícia i administracions de l'estat, etc...Tot i que els estudis especialitzats demostren que el català és percebut per la ciutadania com a element afegit en la qualitat i que afavoreix el consum, encara perviuen inèrcies negatives per a la llengua catalana, agreujades per les disigualtats legislatives descrites anteriorment, que provoquen situacions de manca de respecte als nostres drets lingüístics.

Una altra de les qüestions que ens preocupa és l'ús social parlat de la llengua catalana, incloent-hi també les persones nouvingudes. Davant d'aquesta situació creiem en la necessitat d'incidir de manera especial en l'entorn, però també de contribuir a crear, en uns misatges dirigits de societat a societat, una imatge d'autoestima i modernitat relacionada amb la nostra llengua que en premeti realçar el seu ús. Cal per tant que ens dirigim sempre amb la nostra llengua a tothom arreu del territori dels Països Catalans, malgrat l'interlocutor encara no el parli. És important perquè l'ús de la llengua catalana pot esdevenir una eina de cohesió, d'intergració, i el seu no ús una manera d'expressar la diferència i de certa discriminació, perquè significa tractar de manera diferent les persones nouvingudes i els catalanoparlants de tota la vida. Partim de la base que des dels respecte a la màxima diversitat lingüística, la llengua catalana ha de desenvolupar el seu paper de llengua comuna, de llengua de tothom, tant dels que la parlen habitualment en els àmbits familiars com d'aquells que no ho fan.

És per tot plegat que actua la Plataforma per la Llengua.

La primera de les accions públiques, ara fa uns 10 anys, va consitir en la construcció d'un rècord Guiness amb més de 17.000 llaunes de Coca Cola que sobre un mosaic escrivia "Etiqueteu en català". A partir d'aleshores s'han suceït diverses actuacions i campanyes englobades sota el lema "Volem Viure plenament en català" i més recenment "Utilitza la llengua". S'ha treballat des d'angles nous per tal d'aconseguir resultats i canvis positius en favor de la plena normalitzacio lingúística del català. Hi ha hagut mobilització popular i distribució de milers d'exemplars d'enganxines i tríptics de conscienciació lingüística, elaboració de respostes i estudis rigorosos, i també  creació de xarxes  de consumidors conscients. S'ha treballat en camps com l'audiovisual i el cinema, l'etiquetatge, publicitat d'empreses i retolació de grans superfícies, l'acollida lingüística, l'acollida d'estudiants d'intercanvi universitaris, i la presentació conjuntament amb altres ONGs, d'informes a nivell internacional.

Hem cregut necessari implicar el màxim nombre de persones i de sectors socials en la defensa de la llengua amb l'objectiu d'aconseguir la seva plena normalitat, partint de la necessitat d'aconseguir objectius concrets que ens permetin d'avançar. Tot plegat des de la contundència que les nostres demandes ens imposen, però també des d'un sentit positiu que no ha de caure mai en plantejaments que puguin semblar minoritaris en la nostra societat. 

D'aquesta manera ens podem congratular d'haver aconseguir resultats evidents: a banda d'haver pogut incidir en la legislació o en campanyes d'acollida lingüística, s'ha aconseguit que empreses com la Warner, la Fox o la Disney comencin a introduir, encara que sigui de manera molt modesta, la llengua catalana en els doblatges, o un increment molt clar i marcat en l'etiquetatge en català de vins i caves, o bé un augment de l'ús de la llengua en l'àmbit de les cerveses, les llets, per esmentar alguns exemples...Mitjançant les mobilitzacions que hem promogut s'ha produït una millora evident de l'ús del català a les grans sperfícies comercials (signatures de conveni, retolació, marques blanques, introducció de la llengua en filials valecines, etc.) Darrerament el Comitè per a l'Eliminació racial de l'ONU ha anul·lat una recomenació que no obeia a la realitat catalana. Tot plegat demostra un cop més la necessitat d'una societat civil forta, dinàmica i oberta capaç d'acosenguir nous  objectius.

Els mateixos Lluïsos de Gràcia col·laboren activament amb la Plataforma per la Llengua. Des d'aquestes línies us voldríem animar a posar-vos en contacte amb nosaltres i a col·laborar des de les vostres possibilitats i des de diferents maneres. Creiem que entre tots podem aconseguir "Viure plenament en català".