Els nostres articles d'opinió ← Altres articles

187 lleis obliguen a etiquetar en castellà a casa nostra

Bernat Gasull

Segons el darrer recompte, més aprofundit, ja  són 187 les lleis i disposicions estatals vigents que obliguen l'etiquetatge i instruccions dels productes, com a mínim, en castellà als ciutadans i empreses de Catalunya. Només el 2009 se n'han fet 8 de noves (algunes que derogaven lleis anteriors que ja obligaven el castellà en l'etiquetatge).

Hi ha normatives de tot tipus, des d'aquelles més generalistes que imposen aquesta llengua en tota mena de productes alimentaris, industrials, farmacèutics o veterinaris fins a d'altres més o menys específiques:  joguines, verdures, fruites, tabac, bolets, preservatius, fertilitzants, plaguicides, explosius, productes tòxics i perillosos, electrodomèstics, pinsos animals, detergents i productes de neteja, additius alimentaris, cosmètics, calçat, plantes de viver, productes tèxtils, medicaments homeopàtics, productes de règim, productes amb enzims i microorganismes, caramels, llepolies diverses, begudes refrescants, aliments dietètics, ultracongelats, joies i objectes amb materials preciosos, orxata de xufla, cafès, xocolates, productes de pastisseria industrials, productes de viatge, marroquineria, guants, patates fregides i aperitius, lents de contacte, cuir, conserves.... D'ençà de la Llei de política lingüística de l'any 1998, que pràcticament és la darrera llei actual i pràcticament única pel que fa al català que incideix en l'obligació de fer en la nostra llengua minsos aspectes en el món socioeconòmic, l'Estat espanyol n'ha fetes 69 de noves tot imposant únicament el castellà en l'etiquetatge de productes catalans. Evidentment, si comptabilitzem, més enllà de l'etiquetatge, la resta d'ordenament jurídic impositiu (i fins i tot excloent) pel que al castellà, aquest nombre supera de llarg les 500 disposicions (encara hi ha pendent una anàlisi exhaustiva per tenir una xifra més precisa). Si tornem a l'etiquetatge, podem dir que el 99,5% de la legislació sobre l'etiquetatge de productes imposa exclusivament l'etiquetatge en castellà en les dades obligatòries dels productes de Catalunya.