Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Arrelament i cohesió social - Estudis

El català i la immigració (2004)

Anàlisi de l'oferta de cursos de català als immigrants adults extracomunitaris.

Estudi realitzat per Marta Rovira, Eva Castellanos, Marta Fernàndez Prat i Enric Saurí sobre la situació i l'oferta de l'ensenyament del català als adults extracomunitaris per tal de fer una radiografia del que està succeint en aquests moments amb la nova immigració que arriba al nostre país, quines són les iniciatives que s'han dut a terme des de l'administració, quina efectivitat tenen, i quines són les mancances