Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Empresa i consum - Estudis

20 anys del dret dels catalans de disposar de l’etiquetatge de productes en català

El 5 de març del 1994 va acabar el termini d'adaptació de l'Estatut del Consumidor de l'any 1993. A partir de llavors els catalans teníem el dret de rebre la informació de l'etiquetatge i instruccions en català. Tanmateix l'aplicació no era real atès que calia abans desenvolupar un reglament que preveia el mateix Estatut del Consumidor. El Govern català mai no va desenvolupar el reglament i no fou fins el 2010 que, amb el nou Codi de consum, finalment el dret i l'obligació a les empreses són reals.  Així i tot, moltes empreses encara no s'hi han adaptat i l'incompliment és força generalitzat. Podeu llegir aquí la història d'aquests 20 anys i el perquè els catalans som encara l'única comunitat lingüística europea d'aquestes dimensions que no té l'etiquetatge normalitzat.