Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Cultura, lleure i joventut - Publicacions

Jocs i joguines en català, hi tens tot el dret

5 preguntes i 5 respostes per comprar amb responsabilitat. Tríptic informatiu per conèixer la normativa que afecta els jocs i les joguines en els usos de la llengua catalana en les instruccions, etiquetatge i embalatge de productes. (Edició Lleida)