Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Empresa i consum - Estudis

De «en la lengua oficial del Estado» a «en español»

Informe sobre l'obligació d'etiquetar en castellà els productes distribuïts a Catalunya a 31 de desembre de 2014 - Amb un resum de les novetats aprovades l'any 2014