Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Empresa i consum - Estudis

Català a l'empresa, una normativa de rebaixes

Aquest informe presenta les novetats legislatives disposades el 2014 i publicades al BOE o al DOGC. Per elaborar-lo s'ha fet un buidatge d'aquests dos diaris oficials, classificant les lleis segons el seu origen i àmbit i triant només aquelles disposicions que afavoreixen en exclusiva alguna llengua en l'àmbit empresarial. L'informe es presenta dividit per raó d'origen territorial de les disposicions (estatal o català), fet que fa que sigui gairebé coincident amb les llengües afavorides en les normatives.