Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Cultura, lleure i joventut - Estudis

Informe sobre les grans distribuïdores i el doblatge en català

Aquest breu informe analitza els ajuts per al doblatge en català que reben les set primeres distribuïdores a Catalunya (les de més recaptació), i la seva vinculació amb la situació actual de l'oferta en català als cinemes.