Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Cultura, lleure i joventut - Estudis

La situació dels videojocs i jocs d'ordinador en català en el mercat

L'estudi que presentem a continuació té l'objectiu d'informar els consumidors de videojocs de la situació de la presència del català al sector del videojoc i jocs d'ordinador i posar les bases per una feina de seguiment i sensibilització que vetlli per una major presència del català als videojocs.