Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Conscienciació lingüística - Estudis

IX Informe sobre la situació de la llengua catalana (2015)

En aquest estudi es recullen les dimensions demogràfiques, polítiques, jurídiques, econòmiques i socials del català. S'hi poden trobar diverses perspectives que incideixen en les representacions, els usos i el coneixement de l'idioma per part de les persones i els col·lectius.  Informe elaborat per la Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural i l'Institut d'Estudis Catalans que té la voluntat principal de parar atenció als esdeveniments recents que han afectat la situació de la llengua catalana en la totalitat de la seva àrea lingüística, partint de la construcció prèvia del marc teòric i històric d'anàlisi, amb la intenció de deixar constància, estudiar i elaborar una reflexió crítica dels fets més significatius que han afectat la llengua durant el període analitzat.