Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Educació i universitats - Publicacions

La immersió lingüística a Catalunya

A través d'aquest document, la Plataforma per la Llengua explica en què consisteix el model d'immersió lingüística de Catalunya explicant-ne les característiques i objectius. Ofereix una comparació del model educatiu català amb el model educatiu d'altres països que utilitzen la mateixa metodologia. 

Aquest llibret vol demostrar com amb aquest sistema es garanteix que l'alumnat catalanoparlant d'origen sigui bilingüe en acabar els ensenyaments obligatoris, ja que l'entorn social de Catalunya és molt favorable al castellà i que la immersió lingüística garanteix i possibilita que les persones que no tenen el català com a primera llengua l'aprenguin amb el mateix nivell de domini i perfecció que els que sí l'hi tenen.