Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Acollida lingüística - Publicacions

Bună al valencià (2a edició)

Bună al valencià, una presentació de la nostra llengua a la comunitat de parla romanesa del País Valencià, és una xicoteta guia bilingüe (en valencià i romanés) adreçada a la comunitat ortodoxa i de parla romanesa del País Valencià. L'objectiu de la publicació és mostrar els vincles que històricament hi ha hagut entre les realitats romanesa i valenciana i apropar la llengua del país als nouvinguts d'origen romanés que viuen a casa nostra. Aquesta nova edició compta amb el suport de l'Ajuntament de Castelló de la Plana i amb la col·laboració de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. A més, l'associació romanesa Europa Cultural ha participat de l'elaboració dels continguts.