Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Arrelament i cohesió social - Publicacions

On y va anem-hi

"On y va anem-hi", tríptic informatiu traduït al francès i adreçat a les persones de les entitats i associacions francòfones. Té l'objectiu d'acostar la llengua catalana a les persones de les mateixes entitats i al mateix temps facilitar-los l'accés a recursos i eines relacionades amb el coneixement i l'aprenentatge de la llengua. Conté un breu glossari de vocabulari i expressions freqüents de la vida quotidiana, com també similituds i curiositats que hi ha entre la llengua catalana i el francès.

Documents relacionats