Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Acollida lingüística - Publicacions

Guia "Salam al català" (versió Illes Balears)

Llibret que té l'objectiu de mostrar els vincles que històricament hi ha hagut entre les realitats islàmica i balear. Amb aquesta guia també volem apropar la llengua catalana a la comunitat araboparlant de les Illes Balears que, des de procedències diferents, ha arribat a casa nostra durant els darrers anys. 

La guia "Salam al català" ha estat editada gràcies al suport de la Direcció General de Política Lingüística de les Illes Balears.