Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Internacional - Informes i Documents

Informe de la societat civil sobre les mancances en l’aplicació de la CELRoM a l’estat espanyol

Aquest informe ha estat redactat per diverses organitzacions de la societat civil catalana, valenciana i balear que tenen com a objectiu principal la promoció i la defensa de l'ús del català en tots els aspectes de la vida. Cada organització ha estat seleccionada i assignada pel que fa a les tasques d'acord amb la seva especialitat fundacional.
En aquest document es comparen les disposicions establertes a la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELRoM) i les recomanacions realitzades pel Comitè d'Experts en el quart informe de recomanacions amb els actes jurídics adoptats per l'Estat espanyol i les administracions regionals interessades. A part de la dimensió jurídica formal, també hi ha lloc per analitzar el grau d'implementació real de les mesures previstes en els textos legals.