Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Drets lingüístics i administracions públiques - Informes i Documents

Compromisos dels partits polítics per a la igualtat lingüística (àmbit municipal valencià)

Durant els mesos de març i abril, la Plataforma per la Llengua ha proposat un seguit de compromisos als partits polítics que concorren a les eleccions municipals valencianes per tal de millorar la situació de la llengua valenciana i els drets dels seus parlants. 

Les propostes són iniciatives per a reformar la normativa i el funcionament de l'Administració amb l'objectiu principal de recuperar totalment l'ús social de la nostra llengua als territoris on és pròpia i per a l'eliminació de les disposicions legals i els comportaments dels treballadors del sector públic que discriminen els seus parlants.