Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Arrelament i cohesió social - Informes i Documents

Diagnosi de la situació sociolingüística. Districte 6 (Sabadell)

Aquest informe de diagnosi s'emmarca en la primera fase del Pla d'Actuació Lingüística Integral al districte 6 de Sabadell, que pretén donar a conèixer el català als espais públics i lúdics amb el propòsit que la llengua catalana sigui l'eix vertebrador i de cohesió d'una societat multicultural i diversa. Aquesta primera fase del pla consisteix a examinar la situació sociolingüística del districte on l'entitat vol portar a terme l'actuació, amb la voluntat de saber quin és l'estat del català i comprendre més bé la situació social.