Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Justícia - Publicacions

A la notaria defensa els teus drets

Aquest fullet recull els principals drets que té un ciutadà quan s'adreça a una oficina notarial a Catalunya. Així, si una persona ha d'anar a la notaria o al registre ha de tenir en compte, per exemple, que pot demanar la traducció d'una escriptura del castellà al català sense cap cost addicional i que, a més, si vol el document en català i no li ho pregunten, l'ha de demanar sempre perquè és el seu dret.

El fullet sintetitza les principals dades de L'estudi sobre usos lingüístics a les oficines notarials, elaborat per l'ONG del català l'any 2018 i que evidenciava un ús molt baix del català en els documents perquè de forma majoritària els documents s'emeten per defecte en castellà sense preguntar al client en quina llengua vol que se li redactin.