Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Drets lingüístics i administracions públiques - Informes i Documents

El català, ignorat a les pàgines web oficials de l’Estat espanyol (2020)

Aquest report, elaborat al final de l'any 2020, presenta les dades de la quarta observació anual des que vam fer la primera l'any 2017. Passats tres anys, i amb la possibilitat de fer una anàlisi sòlida de l'evolució temporal de la situació, l'entitat ha considerat adient de tornar a publicar un informe de caire exhaustiu.

Els resultats obtinguts no són bons. Respecte del 2019, i amb un augment significatiu de la mostra, la proporció de pàgines traduïdes en alguna mesura s'ha reduït lleugerament i les que practiquen el secessionisme lingüístici o contenen errors lingüístics s'han mantingut estables. Així, el 2020 ha estat un any més durant el qual les institucions centrals han vulnerat el dret dels ciutadans catalanoparlants d'accedir la informació i els serveis públics estatals en la llengua pròpia, sense cap millora de la situació.