Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Drets lingüístics i administracions públiques - Informes i Documents

Novetats legislatives en matèria lingüística aprovades el 2019 que afecten els territoris de parla catalana

El report anual de legislació discriminatòria té per objectiu informar i sensibilitzar la població catalanoparlant, i la població en general dels territoris del domini lingüístic del català sota dominació espanyola, sobre la situació d'inferioritat legal de la llengua pròpia, amb la voluntat de promoure entre els uns i els altres una actitud més compromesa i militant, i apoderar els parlants.

L'any 2019, fins a 132 normes noves privilegiaven el castellà i relegaven el català als territoris catalanoparlants de l'Estat espanyol o en les administracions amb jurisdicció sobre aquests territoris.