Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Empresa i consum - Estudis

Política lingüística en el sector de vins i caves (1998-2005)

Des de l'any 2002, la Plataforma per la Llengua ha realitzat diversos estudis que demostren l'evolució de l'acompliment de la llei de política lingüística per part de les principals empreses productores de cava i de vins amb denominació d'origen catalana.

El treball culmina en un estudi del 2005 que treu conclusions clares sobre la situació del sector. Arran de l'article 34.2 de la Llei 1/1998 de política lingüística, pel qual l'etiquetatge en català és obligatori en tots els productes catalans de denominació d'origen, la Plataforma per la Llengua ha volgut analitzar el grau d'acompliment de la legislació vigent per part de les empreses que etiqueten vins i caves catalans de denominació d'origen després de més de set anys de vigència de la Llei i acabats tots els terminis per adaptar-s'hi.

L'estudi també valora el procés pel qual s'ha arribat a la situació actual i proposa mesures adients per tal de garantir el ple acompliment de la Llei.

Estudis i informes relacionats