Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Empresa i consum - Estudis

Multilingüisme en l'etiquetatge 2007

La situació del català en l'etiquetatge constitueix un cas atípic tenint en compte el tractament que les empreses i les respectives legislacions apliquen als diferents casos comparables. L'anàlisi de diversos models de països amb comunitats lingüístiques similars o fins i tot sensiblement inferiors en nombre de parlants que la catalana, i en situacions de plurilingüisme similar al de l'Estat espanyol, ens confirmen el tractament excepcional que en aquest estat es produeix sobre la qüestió.