Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Empresa i consum - Estudis

Usos lingüístics i presència del català en la retolació dels establiments comercials de l'Aeroport de Barcelona (octubre 2009)

L'Aeroport de Barcelona representa el principal nus de comunicacions que enllaça Catalunya amb el món, essent un referent ineludible per la mobilitat internacional dels catalans, i també la principal porta d'entrada dels milions de turistes que, any rere any, ens visiten. La situació central que ocupa l'Aeroport de Barcelona en la xarxa de comunicacions de Catalunya i de la resta de l'àmbit lingüístic català -durant l'any 2008 hi van transitar més de 30 milions de passatgers- comporta que la presència plena i normalitzada de la llengua catalana en tots els àmbits sigui un element d'enorme importància.

En aquest estudi ens centrarem en l'anàlisi dels usos lingüístics en la retolació dels establiments comercials de l'Aeroport de Barcelona. L'objectiu principal és dilucidar si la llengua catalana té una presència normalitzada en els rètols d'aquests establiments.