Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Arrelament i cohesió social - Publicacions

De cara a la ciutadania, de cara al català

L'estructura d'aquesta publicació es basa en quatre temàtiques: la primera d'elles -d'un to expositiu- té per funció mostrar, a través de dades, quines són les característiques de la llengua catalana: l'àmbit on es parla, la quantitat de parlants que té, quanta gent la coneix, la vitalitat i importància de la llengua catalana, la diversitat lingüística del país, xifres sobre els percentatges de nouvinguts que aprenen la llengua o les bones pràctiques en acollida lingüística en les administracions públiques catalanes.

 La segona temàtica se centra en aquells elements que fan referència a la llengua i que afecten els treballadors de l'administració pública o entitats de serveis públics. Entre aquests elements hi ha, per exemple, el de la tria lingüística, la normativa que afecta el sector públic, la consciència de ser un referent lingüístic, la superació de tòpics i un seguit d'estratègies per facilitar la comunicació oral i escrita.

 La tercera temàtica que abarca la guia són informacions adreçades a les persones usuàries de l'administració o d'entitats prestadores de serveis públics. En aquest apartat, la guia explica les oportunitats que ofereix la llengua catalana, l'ensenyament del català per a adults, el Voluntariat per la Llengua, l'àmbit de l'escola, les empreses i establiments oberts al públic i les consultes o incidències relacionades amb l'ús de la llengua.

 Per acabar, el quart apartat fa referència a la temàtica dels recursos pràctics, on s'hi troben un seguit de recursos adreçats als professionals del sector públic (diccionaris, serveis de traducció, etc). També s'hi troben un seguit de recursos per a les persones usuàries dels serveis que ofereixen les institucions i entitats públiques (cursos de català presencial i no presencials, programes per a millorar la comunicació oral en català, recursos per a les empreses, etc).

 A més a més, la guia es clou amb un annex on hi ha seleccionats uns continguts relacionats amb la llengua catalana del Pacte Nacional per a la Immigració, i un recull de la normativa legal sobre la llengua a Catalunya.