Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Drets lingüístics i administracions públiques - Informes i Documents

Tractament oficial de les llengües en els països de la Unió Europea i de l'espai Schengen. (Febrer 2010)

En aquest document, comparem, de manera senzilla i entenedora, la situació legal d oficialitat de les llengües en diversos països en funció del pes poblacional que tenen en cada estat. Es tracta sempre de les llengües oficials de l'estat amb un reconeixement equitatiu o si més no gairebé equitatiu pel que fa a l'oficialitat. Per descomptat no s'inclouen els reconeixements regionals o d'oficialitats parcials, només aquelles que tracten en igualtat de condicions les respectives llengües en règim oficial normalment reconegut en la constitució o en les lleis corresponents.