Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Empresa i consum - Estudis

El català en l'etiquetatge dels productes amb segell ecològic del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica

En aquest estudi s analitzen les llengües emprades en l etiquetatge dels productes ecològics catalans que gaudeixen del segell ecològic del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, posant una especial atenció a l'ús de la llengua catalana, la presència de la qual resta regulada per la Llei de política lingüística. Per tant, es podrà dilucidar quin és el grau d'acompliment de la Llei a finals del 2009, així com conèixer quines empreses etiqueten de forma legal i quines distribueixen els productes de forma il·legal a Catalunya.