Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Empresa i consum - Informes i Documents

"El català i les companyies aèries"

Aquest informe és una primera aproximació als usos lingüístics emprats en la megafonia dels vols i als llocs web d'algunes de les principals companyies aèries que operen dins el territori del domini lingüístic de la llengua catalana. L'objectiu principal és aconseguir una primera radiografia de la presència de la llengua catalana en el sector de les companyies aèries. S'analitzen dos àmbits concrets: usos lingüístics en la megafonia dels vols i llengües d'ús en els llocs web.