Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Cultura, lleure i joventut - Estudis

Estudi sobre els usos lingüístics a les televisions privades. El cas de la llengua catalana a les televisions privades d’àmbit estatal i una aproximació comparativa a altres estats europeus

Aquest estudi de la Plataforma per la Llengua ha comptat amb la col·laboració de la Fundació ESCACC. El treball focalitza el seu interès en el tractament que dispensen a la realitat plurilingüística de l'Estat espanyol les televisions privades generalistes d'àmbit estatal que operen en obert a través de la televisió digital terrestre (TDT). I, concretament, se centra en analitzar l'ús de la llengua catalana en el territori de Catalunya. Així mateix, també fa una primera aproximació a altres realitats lingüístiques europees comparables a la catalana per tal de situar l'anàlisi en un context més global.