Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Arrelament i cohesió social - Publicacions

Guia d'acollida, versió eusquera

Guia en la qual s'exposen reflexions i alguns recursos pràctics per als professionals i voluntariat que acullen l'alumnat nouvingut i les seves famílies.