Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Conscienciació lingüística - Publicacions

Guia "Què faig si...?" (Versió en eusquera)

Llibret que originàriament va ser creat amb l'objectiu de suggerir idees i alternatives d'actuació a totes aquelles persones preocupades per l'ús del català i que en aquesta versió s'ha adaptat a la realitat del País Basc amb la col·laboració de la cooperativa Emun.