Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Empresa i consum - Estudis

El català a la telefonia mòbil 4a. enquesta sobre usos lingüístics en la telefonia mòbil

Aquest quart estudi sha realitzat en base als resultats de la quarta Enquesta de Telefonia Mòbil (a partir dara ETM-10) realitzada per la Plataforma per la Llengua entre setembre i octubre de 2010 a 655 persones, majoritàriament amb la voluntat d emprar el català en tots els àmbits de la telefonia mòbil.

Així doncs, l estudi que teniu entre les mans consta de catorze apartats i annexos. En el primer es realitza una introduccio? i una descripció de l estructura del treball. En el segon capi?tol es fa esment de la situacio? del mercat de la telefonia mòbil a l Estat espanyol. Seguidament es fa un repàs a la legislació legal vigent en matèria lingüística que afecta l'àmbit de les telecomunicacions, així com els principals acords dels convenis en matèria lingüística firmats entre la Generalitat de Catalunya i els fabricants de terminals i les operadores. En el quart capítol es detallen els aspectes metodològics emprats per a realitzar l enquesta, com també l'estratègia de difusió i les tècniques d explotació de les dades utilitzades.