Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Acollida lingüística - Publicacions

"Bună al català"

Bună al català és un petit llibret bilingüe (en català i romanès) adreçat a la comunitat ortodoxa i de parla romanesa. El llibret ha estat editat per la Plataforma per la Llengua conjuntament amb la Parròquia Ortodoxa Romanesa Sant Jordi de Barcelona i amb l'Associació Romanesa de Catalunya (ASOCROM), i el seu objectiu és mostrar els vincles que històricament hi ha hagut entre les realitats romanesa i catalana i apropar la llengua del país a la població romanesa de religió ortodoxa que viu a casa nostra.