Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Empresa i consum - Publicacions

Desplegable Manual per a unes bones pràctiques lingüístiques a l'empresa

Si l'objectiu bàsic de l'empresa és aconseguir els màxims beneficis amb la plena satisfacció del client, sortosament l'ús normal del català acompleix ambdós requisits: és plenament rendible econòmicament i afavoreix i condiciona la qualitat del servei amb el client.

El document que presentem no és només una eina per a totes aquelles empreses que vulguin introduir el català en els criteris bàsics d'actuació, sinó també un suport per a totes aquelles altres que vulguin aprofundir o completar un pla d'actuació pel que fa l'ús de la llengua catalana en relacio? amb el consumidor o client, amb els grups d'interès i amb el funcionament intern de l'empresa; un manual de bones pràctiques. Podríem dir que es tracta d'un seguit de pautes mínimes si volem actuar amb responsabilitat, i a la vegada una referència per solucionar alguns dubtes. A més, ho vol fer de manera senzilla i fàcil, útil, i pensant justament amb l'empresariat o persones responsables del disseny i decisió d'aquestes polítiques.