Notícies ← Altres notícies

El passaport espanyol té 23 llengües però no inclou el català

Aquesta és una de les dades que es troben en l'InformeCAT 2013, elaborat per la Plataforma per la Llengua, en el qual es recull l'estat del català en 50 dades.

El Reial decret 896/2003 estableix l'u?s de 23 llengu?es diferents al passaport espanyol amb preemine?ncia del castella?, pero? no en permet cap esment en catala?. Aixi?, un ciutada? de Barcelona, Mao? o Vinaro?s te? el passaport en malte?s, irlande?s, estonia? o bu?lgar pero? ni una sola inscripcio? en catala?. Aquest fet e?s excepcional. A Finla?ndia, per exemple, el passaport e?s en fine?s i suec, tot i que el suec el parla una minoria. A Irlanda, en gae?lic i angle?s. A Dinamarca, hi ha passaports especi?fics per a les Illes Feroe? en feroe?s i per Grenla?ndia en inuit (totes dues llengu?es tenen uns 50.000 parlants). Al Canada? e?s en angle?s i france?s; a Nova Zelanda, en angle?s i maori (que te? 300.000 parlants); a Sui?ssa, en 5 llengu?es, incloent-hi el romanx, parlat per menys de l'1% de la poblacio?; a Be?lgica, en alemany, neerlande?s i france?s; Noruega el te? en les dues variants de l'idioma noruec, i fins i tot el passaport brita?nic te? mencions en gal·le?s.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram

Documents relacionats