Notícies ← Altres notícies

Només el 13% de sentències es redacten en català, segons l'InformeCAT

Aquesta és una de les dades que es troben en l'InformeCAT 2013, elaborat per la Plataforma per la Llengua, en el qual es recull l'estat del català en 50 dades.

L'increment del nombre de sente?ncies que es dicten any rere any no va acompanyat d'un augment de l'u?s del catala? en la seva redaccio?, sino? tot el contrari. El 2011 es van dictar a Catalunya 265.039 sente?ncies, de les quals nome?s el 13,1% estaven redactades en catala?. En els darrers sis anys, les sente?ncies redactades en catala? han experimentat un descens progressiu, i han disminui?t del 20% al 13%. En l'u?ltim any, el nombre de sente?ncies en catala? ha baixat me?s d'un punt. Aquesta tende?ncia ve del 2005, quan les sente?ncies en catala? havien augmentat una mica. Pero? des d'aleshores, l'u?s de la llengua catalana ha anat a la baixa.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram

Documents relacionats