Notícies de Plataforma per la Llengua ← Altres notícies

Elaborem un nou recurs formatiu, una guia d'actituds lingüístiques dirigida al personal de les administracions públiques locals

La Plataforma per la Llengua, amb la col·laboració amb la Diputació de Barcelona, ha desenvolupant un recurs autoformatiu i de consulta, adreçat al personal de les administracions públiques locals, en el qual es presenten situacions lingüístiques que es poden donar durant la interacció entre la ciutadania i els empleats públics. Aquest material és pensat, també, per acompanyar els Tallers de formació en gestió lingüística que ja estem realitzant a diverses institucions i empreses.

La guia presenta 9 escenaris d'interacció, amb diferents perfils d'empleat públic, en les quals es donen un total de 81 situacions amb diferents solucions per les situacions lingüístiques plantejades. Es combinen escenaris, perfils de treballador i de ciutadà, i possibles vies de resoldre la situació plantejada. Les escenes, tot i ser concretes, tenen la voluntat d'exemplificar situacions lingüístiques molt similars que es viuen quotidianament en la relació entre ciutadans i administració.

L'eina vol facilitar la gestió d'aquestes situacions des de una visió inclusiva, amb la intenció de familiaritzar amb la llengua catalana part de la població que encara no la té com a llengua d'ús habitual.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin