Notícies ← Altres notícies

Convocatòria de l'Assemblea General Ordinària el pròxim 5 de març

La Plataforma per la Llengua - Col·lectiu l'Esbarzer convoquem a tots els socis i sòcies a l'Assemblea General Ordinària de l'entitat, que se celebrarà el dissabte 5 de març a les 11 hores en primera convocatòria i a les 11,15 hores a Lluïsos de Gràcia, Plaça del nord, 7, de Barcelona.

L'ordre del dia proposat per a l'assemblea és el següent:

Assemblea general ordinària

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de l'anterior assemblea.
 2. Aprovació, si escau, de la memòria d'activitats 2015 i del projecte d'activitats pel 2016.
 3. Aprovació, si escau, de l'estat de comptes 2015.
 4. Aprovació, si escau, del pressupost pel 2016 de l'entitat.
 5. Presentació de candidatures
 6. Votació de candidatures
 7. Presentació del document "Les Balances Lingüístiques".
 8. Precs i preguntes.

Informacions que cal tenir en compte:

Les decisions de l'assemblea es prenen per majoria simple, llevat del cas de la reforma, adaptació dels estatuts de l'associació, que ha de ser per majoria de dues terceres parts tal i com s'estableix en l'article 17 dels estatuts.

La documentació de l'assemblea està al servei dels socis, a les seus de l'entitat del carrer Sant Pere més Alt 2, pral 2ª i de Diputació 276, planta baixa, a Barcelona.

Les candidatures a l'executiva es poden presentar fins el dia 14 de febrer inclòs. Caldrà per a tals efectes presentar a la seu del carrer Sant Pere més Alt 2, pral 2ª de Barcelona un llistat de la candidatura amb els noms, cognoms i DNIs dels seus components, i la proposta de càrrecs. Els càrrecs de President, Tresorer i Secretari són estatutàriament obligatoris. Segons els estatuts actuals de l'entitat, es presenten candidatures col·lectives en bloc, i no pas de manera personal per algun dels càrrecs.

Comparteix

 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Linkedin
 • Whatsapp
 • Telegram