Notícies ← Altres notícies

La Plataforma per la Llengua denuncia diversos casos de discriminació lingüística de FECSA-ENDESA

Usuaris afectats per l'apagada de Barcelona han notificat a la Plataforma per la Llengua que, en el moment de fer les reclamacions pertinents a l'empresa elèctrica, s'han trobat amb situacions de desatenció i discriminació pel fet de dirigir-s'hi en català. Si vols més informació, o vols fer una queixa a l'empresa, llegeix la resta de la notícia.

Després de la convulsió viscuda a Barcelona per l’apagada de fa dues setmanes, l’empresa FECSA-ENDESA torna a ser avui notícia pels comportaments discriminatoris que han rebut alguns dels clients afectats.

En els darrers dies, diversos usuaris han notificat a la Plataforma per la Llengua que, en el moment de fer les reclamacions pertinents a l’empresa elèctrica, s’han trobat amb el desagradable incident d’un tracte discriminatori per raons lingüístiques. Així, s’han produït des de casos en què el personal de l’empresa no comprenia el català i els obligava a canviar de llengua o els feien tornar a telefonar, fins a casos en què l’empresa ha respost per escrit en castellà quan la carta del client havia estat adreçada en català.

La Plataforma per la Llengua considera de gravetat aquests fets tenint en compte que:

 1. 1. Les persones perjudicades a causa de l’apagada, han sofert un doble greuge quan l’empresa els ha atès amb una manca total de cura i respecte a ells, i als seus drets lingüístics com a clients.
 2. 2. La negativa d’atendre als usuaris que parlen en català és clarament una vulneració de la legislació actual. Qualsevol empresa que ofereixi un servei a Catalunya (encara que truqui de fora d’aquest territori) té l’obligació d’atendre als clients que parlin en català. Així s’estableix a l’article 32.1 de la llei 1/1998 de política lingüística: “Les empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de serveis que desenvolupen llur activitat a Catalunya han d'estar en condicions de poder atendre els consumidors i consumidores quan s'expressin en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya”.
 3. 3. Els casos en què FECSA-ENDESA s’ha dirigit per escrit als seus clients residents a Catalunya sense emprar el català, també ha infingrit la legislació vigent, tenint en compte l’article 31.2 de la llei de política lingüística: “Les comunicacions i les notificacions escrites adreçades a persones residents a Catalunya per les empreses i les entitats a què fa referència l'apartat 1, incloses les factures i els altres documents de tràfic, s'han de fer almenys en català, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà si ho demanen”.

Per aquests motius, la Plataforma per la Llengua expressa les puntualitzacions següents:

 • Exigim a l’empresa elèctrica FECSA-ENDESA, que rectifiqui urgentment el tracte lingüístic discriminatori i prengui les mesures oportunes per fer complir la legislació vigent; i així mateix, mantingui una atenció respectuosa vers els clients catalans.
 • Demanem a l’administració catalana que actuï exigint a l’empresa el compliment de la normativa lingüística i, si s’escau, aplicant les sancions pertinents.
 • Recomanem als clients i usuaris que es puguin haver trobat, o es trobin en endavant, discriminats lingüísticament per FECSA-ENDESA, que facin una reclamació oficial a través de la mateixa Plataforma per la Llengua, o bé directament a l’Agència Catalana del Consum o a les Oficines de Garanties Lingüístiques de la Generalitat:

Agència Catalana del Consum:
Tel. 935 566 010
www.consum.cat

Oficina de Garanties lingüístiques:
Tel. Barcelona: 935 671 074      
www.gencat.cat/presidencia/llengcat/ogl

Comparteix

 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Linkedin
 • Whatsapp
 • Telegram