Notícies ← Altres notícies

Maria Eugènia Gay guanya les eleccions al deganat del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona

Gay es va comprometre el passat divendres 23 de juny a impulsar el coneixement i l'ús del català entre els col·legiats de l'ICAB i a l'àmbit de la justícia en general. Des de la Plataforma per la Llengua felicitem la nova degana per la seva victòria i li oferim el nostre suport i assessorament per aconseguir els compromisos signats i per avançar en altres actuacions de normalització del català a la justícia. 

Maria Eugènia Gay serà la nova degana de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. La Plataforma per la Llengua, amb l'objectiu de frenar el retrocés de l'ús de la llengua en aquesta administració, va reunir-se amb els diversos candidats per aconseguir-ne el ferm compromís de fomentar l'ús de la llengua entre els col·legiats en el cas de ser escollits.

De les sis candidatures presentades, la de Gay va ser una de les quatre que va signar el document preparat per la Plataforma per la Llengua  amb els cinc compromisos següents per millorar la situació del català:

Ø  El material de les classes que s'imparteixin en els cursos i màsters organitzats cada any per l'ICAB es trobarà disponible en català. L'ICAB vetllarà perquè els materials en català siguin presentats amb prou antelació per a assegurar-ne la qualitat i utilització. La institució també oferirà formació als professors perquè puguin produir els materials en català i habilitarà un servei de traducció per a aquells que no en tinguin un coneixement suficient.

Ø  Les classes de l'Escola de Pràctica Jurídica es realitzaran oralment en català en un percentatge no inferior al 50%. En les convocatòries dels cursos s'anunciarà la llengua vehicular principal de cada classe.

Ø  Els cursos o màsters que s'imparteixin al Col·legi que capacitin per a la pràctica professional del Dret seran com a mínim en català. A més, per a cada matèria es dedicarà una sessió, o una part d'una sessió, a presentar els materials en català sobre l'àmbit del Dret corresponent (recursos terminològics, formularis, legislació en català, etc.).

Ø  L'ICAB exigirà a les asseguradores amb qui concerti l'oferta de pòlisses d'assegurances als col·legiats que les redactin en català, en particular les d'assegurança de la responsabilitat civil. Tots els models de document relatius a l'assegurança (adhesions, comunicacions de sinistre, quitances, etc.) hauran d'estar redactats igualment en català.

Ø  El Col·legi farà les gestions necessàries perquè els professionals de l'advocacia que defensin els interessos de l'ICAB de manera directa o indirecta realitzin les seves actuacions orals i escrites en català. Aquestes gestions s'estendran als professionals designats per les pòlisses d'assegurança o per qualsevol altre procediment de contractació indirecta.

La justícia és un dels àmbits d'actuació de l'entitat des d'on treballem activament per incrementar la presència de la llengua catalana i per aconseguir garantir els drets lingüístics dels ciutadans. En aquest àmbit, any rere any, s'hi produeixen casos de discriminacions lingüístiques greus. Al web justiciaencatala.cat hem posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística on exposem tres vídeos amb testimonis de persones que han patit alguna vulneració dels seus drets lingüístics davant la justícia i facilitem informació rellevant per a la ciutadania i els professionals d'aquest àmbit sobre els seus drets lingüístics i sobre com poden actuar si pateixen un cas de discriminació.

Des de la Plataforma per la Llengua felicitem Maria Eugènia Gay per l'elecció i li traslladem el nostre suport i assessorament per aconseguir assolir aquests objectius.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram