Justícia

La Plataforma per la Llengua treballa per tal que les administracions reconeguin plenament la llengua catalana, la utilitzin, la fomentin i sobretot garanteixin els drets lingüístics dels ciutadans en l'àmbit públic i privat. És sabut i assumit que la llengua catalana pateix encara en l'àmbit de la justícia una situació discriminatòria, fins i tot precària, en certs contextos.  Any rere any, l'ús del català en aquest àmbit disminueix. En aquest àmbit és on trobem les vulneracions lingüístiques més greus, ja que és la mateixa administració la que no compleix la normativa. L'evolució decreixent de l'ús del català, també la trobem en els documents notarials, mercantils i registres de la propietat.  El català en aquest àmbit, el judicial i el de l'administració pública de l'Estat a Catalunya, es troba en una situació difícil i que requereix mesures urgents, constants, i polítiques de discriminació positiva vers la llengua catalana.

L'objectiu estratègic fonamental és maldar per l'increment de la presència de la llengua catalana en l'àmbit judicial, especialment  en els àmbits de relació  amb  les persones usuàries i consumidores d'aquest servei, i també, amb els professionals d'aquest àmbit (advocats, notaris, jutges, funcionaris...).  Eliminar les situacions de conflicte lingüístic, d'indefensió jurídica i de discriminació per raó d'usar el català.

Línies de treball

Atenció de queixes i consultes, suggeriments

Objectiu: Atendre els ciutadans que tinguin queixes i consultes respecte de la seva relació amb l'administració de justícia. Donar-los suport, informar-los dels seus drets i assessorar-los sobre com orientar la seva acció per millorar l'estat dels drets lingüístics. Donar suport específic en els casos de discriminacions lingüístiques greus a les administracions, especialment en la vulneració dels drets reconeguts en la Llei.

Atenció i assessorament de les consultes i queixes relatives a l'àmbit de la justícia que remetin els usuaris amb exemples d'actuació davant de situacions de conflicte i discriminació. Fer-ne un recull per a fer un informe i transmetre'l a les administracions corresponents.

Drets lingüístics

Objectiu: Informar, mitjançant els canals de comunicació de la Plataforma per la Llengua, dels drets lingüístics que emparen els ciutadans per a poder utilitzar la nostra llengua en l'àmbit judicial, i fer suggeriments en cas que aquests drets siguin incomplerts.

Recursos jurídics en llengua catalana

Objectiu: Oferir un recull d'eines per a poder treballar en català i superar els obstacles de la falta de plantilles i documents en català i el baix domini del llenguatge jurídic català i del seu vocabulari. En la secció recursos jurídics en llengua catalana s'hi poden trobar diccionaris terminològics i correctors lingüístics, plantilles i formularis, legislació en català i també manuals i guies temàtiques per a poder treballar en català.

Consulta les memòries d'activitats anuals