Notícies ← Altres notícies

La Plataforma per la Llengua adverteix que l’aplicació del 155 busca arraconar el català de l’Administració

La Plataforma per la Llengua denuncia la irregularitat greu que podria representar per als alts càrrecs i els treballadors públics de la Generalitat que els enviats del govern espanyol els obliguin a mantenir converses i redactar informes en castellà a partir d'ara.

Segons ha sabut l'ONG del català de fonts de l'Administració catalana i a través dels mitjans de comunicació, aquest dimarts s'han instal·lat en algunes conselleries de la Generalitat diverses persones enviades per part del Ministerio de la Presidencia per a dirigir l'operació de desplegament de l'article 155 de la Constitució espanyola. Aquesta actuació lesionaria de manera important les competències i el funcionament de la Generalitat i podria intentar, entre altres coses, arraconar el català dins l'Administració catalana, com ja passa en àmbits com la justícia. Sabem de l'interès que té l'estat per aturar i limitar la presència de la llengua catalana arreu, i particularment en organismes oficials i en l'Administració. L'estat sempre ha tingut la voluntat de minoritzar la llengua pròpia, com s'ha vist quan el PP ha governat al País Valencià o les Balears.

Aquests funcionaris enviats per l'executiu de Rajoy podrien dirigir-se als treballadors i exigir-los que els parlessin en espanyol i que els informes i les reunions es facin en aquesta llengua a partir d'ara.

El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, considera que "aquesta situació seria intolerable i una negligència i una vulneració clares dels drets dels treballadors públics" i ha advertit que "la llengua no es toca!".

Escuder reafirma que "ens cal un Estat a favor de la llengua, i des de la nostra entitat hi volem contribuir. Per això, no defallim i seguim endavant amb l'objectiu de posar les bases d'una República per a tothom, i lingüísticament inclusiva i respectuosa".

Quins són els drets lingüístics dels treballadors públics?

Si això es produís, aquestes persones estarien incomplint la legislació que intenten fer creure que venen a respectar i fer respectar. Així, per exemple, l'Estatut d'autonomia, recull que "el català és la llengua d'ús normal de les administracions públiques" (art. 6), de manera que els treballadors no només han d'estar autoritzats a poder preparar la documentació en català, sinó que a més està previst que l'utilitzin habitualment amb normalitat. A continuació, l'Estatut especifica que "l'Administració de l'Estat situada a Catalunya ha d'acreditar que el personal al seu servei té un nivell de coneixement adequat i suficient de les dues llengües oficials, que el fa apte per a complir les funcions pròpies del seu lloc de treball" (art. 33), fet que també recull la legislació estatal, en el Decret reial legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, que indica que "les administracions públiques, en l'àmbit de les seves competències, han de preveure la selecció d'empleats públics degudament capacitats per a cobrir els llocs de treball a les comunitats autònomes que tinguin dues llengües oficials" (art 56.2), de manera que, fins i tot amb les competències que el govern espanyol s'ha autoatorgat aplicant de manera il·legítima l'article 155, l'estat hauria de preveure que el personal assignat pogués treballar també en català sense alterar el funcionament lingüístic de les institucions catalanes.

Cal destacar que també la llei de política lingüística empara els alts càrrecs i treballadors públics perquè recorda que el català és "la llengua de totes les institucions de Catalunya, i en especial de l'Administració de la Generalitat" i també esdevé "la llengua preferentment emprada per l'Administració de l'estat a Catalunya". Això es troba desenvolupat al Decret 107/1987, pel qual es regula l'ús de les llengües oficials per part de l'administració de la Generalitat de Catalunya. L'article 3.1. d'aquest decret és inequívoc: «les actuacions internes de caràcter administratiu es faran en català».

Canal de defensa dels treballadors i els alts càrrecs

Els treballadors públics i els alts càrrecs que pateixin una vulneració dels drets lingüístics per aquestes persones imposades pels ministeris poden explicar els seus casos a la Plataforma per la Llengua, que els recollirà i els tractarà de manera anònima. Així, l'Àrea de Drets Lingüístics de l'ONG del català posa a la seva disposició un formulari per a recollir els casos que es vulguin exposar, i després l'entitat també oferirà un servei d'assessorament i atenció a les persones afectades, per a poder-les ajudar a conèixer i defensar els seus drets.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin