Notícies ← Altres notícies

La Plataforma per la Llengua demana retolar en valencià els accessos a l’aeroport de València

La Plataforma per la Llengua he demanat oficialment que tota la retolació viària de l'entorn de l'aeroport de València estiga en valencià, perquè ara apareix de forma monolingüe en castellà, una mostra clara d'incompliment de les normes que protegixen l'ús oficial de la llengua pròpia.

Segons s'explica des de l'entitat, l'oficialitat del valencià en l'ambit autonòmic és indiscutible. A més, en l'àmbit estatal, el Reial Decret 1428/2013, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació, establix en l'article 138: «Las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización de las vías públicas, e inscripciones, figurarán en idioma castellano y, además, en la lengua oficial de la comunidad autónoma reconocida en el respectivo estatuto de autonomía, cuando la señal esté ubicada en el ámbito territorial de dicha comunidad. Los núcleos de población y demás topónimos serán designados en su denominación oficial y, cuando fuese necesario a efectos de identificación, en castellano».

Tal com explica el portaveu de la Plataforma, aquest redactat és unívoc i comporta que la retolació informativa de les carreteres i autopistes de titularitat estatal d'accés als aeroports del País Valencià hauria de ser en valencià. En concret, els representants de l'ONG del valencià han fet arribar al Defensor del Pueblo les mancances en l'ús oficial del valencià en la retolació de les carreteres que comuniquen amb l'aeroport de València.

La petició d'ús del valencià en la retolació de les carreteres es farà arribar també a la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment. L'objectiu és que s'utilitze el valencià en la senyalització dels plafons de la xarxa viària de competència autonòmica o estatal en l'accés als aeroports valencians

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin