Notícies ← Altres notícies

Plataforma per la Llengua presenta 36 propostes pel valencià als partits polítics

La Plataforma per la Llengua ha proposat 36 mesures per la promoció de l'ús del valencià als partits polítics que concorren a les properes eleccions a les Corts Valencianes. Entre les mesures d'àmbit general s'inclouen la proposta de participació en l'Institut Ramon Llull, per tal de promoure internacionalment la llengua, i la creació d'una campanya contra la discriminació lingüística.

En l'apartat d'arrelament, la Plataforma per la Llengua vol assegurar que els nous valencians tinguen accés a l'aprenentatge del valencià. L'entitat proposa una campanya a favor d'adreçar-se en valencià als nouvinguts i, a més, col·laborar amb les associacions d'immigrants en plans d'acollida lingüística per a cada comunitat.

Sobre empresa i consum, l'entitat demana assegurar que es puga atendre els consumidors, com a mínim, en les dos llengües oficials, en l'àmbit presencial, en internet i en contractes i factures.

Des de l'ONG del valencià també es fan propostes sobre la informació exterior i interior dels comerços, incloent llistes de preus, cartes i menús que, com a mínim, haurien de ser en valencià en els municipis de predomini valencianoparlant, i en castellà en els municipis de predomini castellanoparlant. El mateix es demana des de la Plataforma per la Llengua per a les informacions dels productes comercials (en l'etiquetatge, l'embalatge o en fullets o prospectes adjunts), o en tota la publicitat comercial, en tanques publicitàries o catàlegs. Amb eixa finalitat, caldria modificar la Llei 1/2011, de l'Estatut dels Consumidors i Usuaris, o bé crear una nova norma legal.

Al voltant dels mitjans de comunicació, des de l'entitat es demana que tots els productes relacionats amb les noves tecnologies (telèfons mòbils, consoles, videojocs, ordinadors, tauletes, lectors digitals...) i, també, els operadors de telefonia tinguen el valencià en les seues opcions. Amb eixe objectiu, la Generalitat haurà de promoure una legislació específica.

L'intercanvi de les emissions de televisions públiques i el foment del valencià, en les privades i dins del mateix territori lingüístic, és un altre objectiu que promou la Plataforma per la Llengua, per a enfortir l'espai de comunicació en valencià. Amb eixa finalitat, la Generalitat caldria que assumira competències en la regulació de l'espai radioelèctric. Igualment, caldria assegurar que les condicions lingüístiques establides en els plecs de concessió de les TDT locals i autonòmiques es compliren.

En l'àmbit de justícia, la Plataforma per la Llengua aspira a aconseguir la capacitació de tots els treballadors públics en les dos llengües oficials. Igualment, es demana promocionar el valencià en l'àmbit notarial i en el judicial. Caldria desenvolupar en valencià les actuacions dels lletrats de la Generalitat. Un altre objectiu bàsic seria assegurar que la ciutadania puga expressar-se en valencià en els tràmits judicials.

La Plataforma per la Llengua vol evitar la fractura de la societat valenciana per motius lingüístics. Amb eixe objectiu, proposa modificar la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià per a evitar les exempcions de l'assignatura de valencià per motius territorials. En condicions d'igualtat amb el castellà, caldria incloure el valencià en les sales de cine i en la distribució de DVD i Blu-ray, progressivament, i crear un Servici Valencià de Doblatge que cedira els materials gratuïtament a aquelles empreses que ho requeriren.

Incentivar la creació de música, teatre i productes audiovisuals en versió original en valencià i garantir el dret a rebre docència en valencià en l'àmbit universitari són també unes altres propostes de la Plataforma per la Llengua en el món cultural i educatiu.

Pel que fa a la sanitat, l'entitat defensa regular la presència del valencià en totes les instruccions dels productes farmacèutics, de manera que la versió valenciana obtinga una validació oficial.

Cal acabar amb les discriminacions lingüístiques en l'àmbit de la salut. Amb eixe fi, caldria fer campanyes informatives dels drets lingüístics (en consonància amb les propostes legislatives noves sobre discriminació) i assegurar que el personal sanitari té la competència lingüística en valencià, a través de la Llei de Funció Pública Valenciana.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin