Notícies ← Altres notícies

Plataforma per la Llengua demana sancionar dos policies municipals d’Alacant per valencianofòbia

El portaveu de la Plataforma per la Llengua País Valencià, Manuel Carceller, demana al futur Ajuntament d'Alacant més respecte pel valencià i que el personal puga atendre en les dues llengües oficials

El divendres 10 de maig del 2019, a les 12.00 hores, un agent de la policia municipal va fer l'alto a Juan Antonio Pérez Fuster, al carrer dels Reis Catòlics d'Alacant, a fi d'imposar-li una multa de trànsit. El Sr. Pérez Fuster va dir a l'agent la seua adreça, oralment. El policia, en un to de menyspreu impropi d'un funcionari públic, va respondre: «no le entiendo, hábleme en español». El Sr. Pérez Fuster li va recordar que tenia dret a expressar-se en valencià i l'agent s'hi va adreçar de nou imperativament tot dient: «hable en español».                                                                                           

Mentre el conductor intentava expressar-se en valencià, l'agent de policia municipal d'Alacant, amb la col·laboració passiva d'un altre agent, va dir: «en Alicante el idioma oficial es el español». L'actuació del policia va ser de menyspreu i d'humiliació envers el Sr. Pérez Fuster, amb una conducta impròpia d'un funcionari públic que repetia, sense voler escoltar el conductor, que havia de donar el nom del carrer del seu domicili: «hable en español, no entiendo su dialecto». Finalment, en un ambient de coacció, en contra de la seua voluntat, Juan Antonio Pérez Fuster es va expressar en castellà, per por que s'agreujara la situació de la denúncia per la manca de respecte dels drets lingüístics.

El portaveu de la Plataforma per la Llengua País Valencià considera que «els policies d'Alacant van vulnerar el dret d'expressió i van insultar la dignitat de la comunitat lingüística amb l'al·lusió als dialectes, referint-se al valencià. Es tracta d'un cas de valencianofòbia». Manuel Carceller demana a l'Ajuntament d'Alacant que emprenga un procediment disciplinari a fi de sancionar els agents de la policia municipal.  L'entitat considera que «és un cas de falta molt greu, perquè els policies van incomplir les seues funcions i van actuar de forma ideològica i discriminatòria contra l'ús del valencià».

La resolució del cas serà probablement responsabilitat del consistori que isca de les eleccions del pròxim 26 de maig. En aquest sentit, la Plataforma per la Llengua ha elaborat una sèrie de compromisos per a les pròximes eleccions que ha enviat a totes les forces polítiques i s'ha pogut reunir amb representants locals de Compromís, EUPV (candidatura l'Esquerra d'Alacant) i Ciutadans. El portaveu de l'ONG del valencià ha declarat que «volem un Ajuntament d'Alacant que respecte més el valencià. Entre les propostes que la Plataforma per la Llengua demana a les forces polítiques que es presenten a les eleccions municipals, hi ha que el personal, incloent-hi la policia, tinga capacitat d'atendre la ciutadania en les dues llengües oficials». Els compromisos subscrits es poden consultar ací: www.lallenguanoestoca.cat.

Els policies, per llei, han de garantir l'atenció al ciutadà en la llengua que ho sol·licite, sempre que siga oficial al territori. Així ho diu l'article 54.11 del text refós d'una norma legal estatal, l'Estatut de l'empleat públic. Aquesta no és l'única disposició que obliga els funcionaris a respectar el valencià. Cal recordar també que l'article 9 de l'Estatut d'autonomia proclama el dret dels valencians a «dirigir-se a l'Administració de la Comunitat Valenciana en qualsevol de les seues dos llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua emprada» i que l'article sisé afirma que «ningú no podrà ser discriminat per raó de la seua llengua». En el mateix sentit, l'article 3 de la Llei d'ús i ensenyament del valencià afirma que les persones tenen dret a expressar-se en valencià, sense cap mena de discriminació o exigència de traducció. La mateixa Llei d'ús i ensenyament explicita que l'Administració ha d'adoptar mesures per tal d'impedir la discriminació de la ciutadania i ha de garantir l'ús normal, la promoció i el coneixement del valencià.

La Plataforma per la Llengua dona tot el suport a les reivindicacions de l'afectat, que ha denunciat l'actuació dels dos agents davant l'Ajuntament d'Alacant, i ha recordat que és una conducta sancionable per la Llei 17/2017, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana. L'article 84 determina, entre els deures dels agents, complir la Constitució, l'Estatut d'autonomia valencià i l'ordenament jurídic. A més, la mateixa Llei 17/2017 considera «falta molt greu», prevista en l'article 97.n, «tota actuació que comporte discriminació por raó d'origen ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat, sexe o orientació sexual, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social».

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin