Notícies ← Altres notícies

Ni una passa enrere: defensam el català a la sanitat pública balear

Exigim una normativa que estableixi amb claredat que el català és un requisit a la sanitat pública balear. 

També demanam una concreció de l'estatut jurídic dels treballadors públics de la sanitat balear respecte de la seva capacitació lingüística en català

Demanam al Govern de les Illes Balears que actuï per a garantir els drets lingüístics en l'àmbit de la sanitat. És per això que exigim que s'elabori un nou text normatiu que superi la confusió generada per aquesta sentència i concreti i clarifiqui el requisit de capacitació lingüística del personal treballador de l'Administració balear. Cal que el nivell exigit s'adapti a la realitat del lloc de treball a ocupar. Ajuda'ns a reclamar-ho!

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) ha anul·lat el decret que establia el nivell de català necessari per al personal de la sanitat pública, en considerar que la norma és contrària al dret perquè modifica l'estatut jurídic dels treballadors que encara no han acreditat el coneixement de català.

Es tracta, per tant, d'una nul·litat basada en un conflicte de jerarquia entre dues normes: el decret 8/2018 -que ha estat anul·lat per la sentència- i la Llei de Funció Pública de les Illes Balears.

El tribunal estableix que un decret -amb rang reglamentari- no pot esmenar una llei i torna la pilota al Govern de les Illes, que haurà de promulgar una nova norma que desenvolupi la Llei de Funció Pública. Recordam, però, que en cap cas la sentència diu que el requisit de coneixement del català sigui inconstitucional per se.

Cal que convertim aquest fet en una oportunitat per a reforçar la defensa del català i acabar amb les discriminacions lingüístiques que pateixen els illencs que s'expressen en la llengua pròpia del territori. Vetllar per la bona salut dels pacients implica que es puguin expressar en la seva llengua, igual que un ciutadà de Madrid pot fer-ho en castellà, un de París, en francès, o un de Berlín, en alemany.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin