Notícies ← Altres notícies

Els dos candidats a dirigir la UB es comprometen a garantir el ple ús de la llengua catalana a la universitat

Joan Guàrdia i Joan Elias es comprometen amb la millora i aplicació del reglament d'usos lingüístics de la UB, a garantir els drets del consumidor per accedir a serveis i productes en català en l'espai universitari i també a desenvolupar les actuacions judicials i administratives en la llengua pròpia. 

Les candidatures dels doctors Joan Guàrdia i Joan Elias, candidats a rector de la Universitat de Barcelona es comprometen a millorar la presència del català a les facultats de la UB si surten guanyadors de les eleccions a les quals concorreran, d'acord amb els compromisos que davant la comunitat universitària adopten amb els seus programes electorals. La Plataforma per la Llengua s'ha reunit amb les dues candidatures per forjar uns compromisos compartits per millorar la situació del català a la universitat. 

Els punts que es comprometen a desenvolupar els candidats si assoleixen l'Equip Rectoral de la UB són els següents:

  1. Compromís amb la millora i l'aplicació del Reglament d'Usos Lingüístics de la Universitat de Barcelona, perquè reforci i garanteixi el ple ús de la llengua catalana en tots els seus àmbits (investigació, docència, administració, Síndic...), tràmits, serveis i processos, tot establint els mitjans adients per assegurar-ne la comprensió i la utilització per part de la comunitat universitària.
  2. Drets del consumidor en l'accés a productes etiquetats en català. La universitat ha d'incloure en les seves clàusules de contractació amb empreses alienes, incloses les asseguradores, l'obligació que emprin normalment el català en llurs actuacions, en la retolació i instruccions, etiquetatges i embalatge i, en general, en tot el que sigui oferta pública de productes i serveis. 
  3. Actuacions judicials i administratives. En el reglament d'usos lingüístics s'especificarà que les actuacions judicials i administratives que la universitat hagi de dur a terme a Catalunya seran fetes en català, i que promourà que en la contractació de professionals externs l'ús del català sigui considerat un criteri rellevant.

Aquest dijous i divendres, 17 i 18 de desembre, la UB durà a terme la segona volta de les eleccions al rectorat.

La Plataforma per la Llengua posa a disposició de les universitats el web estudiarencatala.cat, dirigit a tota la comunitat universitària per tal de conscienciar sobre els drets lingüístics tant a l'administració com a la docència, la recerca i els programes d'intercanvi. A partir d'aquest web, l'ONG del català també recull les queixes d'alumnes, professors i treballadors de la comunitat universitària que hagin pogut sentir els seus drets lingüístics vulnerats.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin