Notícies ← Altres notícies

La Plataforma per la Llengua reclama l'ús del valencià en els rètols urbans de Castalla

L'Ajuntament de Castalla, a la comarca de l'Alcoià, ha fet instal·lar a la població, mitjançant el contracte amb l'empresa Seyma Mobiliario Urbano, un conjunt de rètols informatius només en castellà per a la circulació de vehicles. Castalla és un poble valencianoparlant, i la retolació en castellà contradiu l'oficialitat del valencià. La Plataforma per la Llengua ha demanat tant a l'Ajuntament de Castalla com a la Generalitat Valenciana que els rètols del mobiliari urbà de la població continguen la informació en valencià.

Els rètols urbans són tant de tipus turístic -«Llega usted a Castalla, ciudad de la Foia»- situat al final del Carrer Biar, com informatius -«M.I. Ayuntamiento de Castalla. Queda prohibida la venta ambulante», situat a l'Avinguda d'Ibi. Igualment és en castellà la informació dels pals publicitaris:  «Juzgado de paz. Avda. de la Constitución», «Paso elevado», a la CV-817, o bé «Ayuntamiento» o bé «Centro Ciudad» a l'avinguda d'Onil.

A les entrades de Castalla hi ha també una sèrie de rètols en castellà amb informació de circulació, en les carreteres CV-815 (Onil-Castalla) i CV-8152 (tram d'Onil a Castalla), propietat de la Generalitat Valenciana. Els rètols referits són «Castalla. Ronda Foia Oeste. Ronda tránsito y polígono industrial» i «→Castalla. Camino. Camino». 

La legalitat vigent empara el fet de garantir l'ús normal i oficial del valencià. El foment de la nostra llengua pròpia, per part de les institucions públiques valencianes, està avalat per l'article 7 de la Llei 4/1983 d'ús i ensenyament del valencià, que proclama el valencià com a llengua pròpia del territori, i per tant també de l'Administració Local. 

Igualment, l'article 28 de la Llei 4/1983 determina que els ens públics, com ara l'Ajuntament de Castalla, han de fomentar l'ús del valencià en totes les activitats administratives deIs òrgans dependents de l'administració. I a més, cal aplicar el que preveu el Decret 145/1986, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre senyalització de vies i serveis públics en l'àmbit del País Valencià. L'article 1r d'aquest decret determina que «es retolarà en valencià la senyalització de les autopistes, les carreteres, els camins, les dependències i els serveis d'interés públic que depenen de la Generalitat Valenciana, de les Entitats Locals radicades a la Comunitat Valenciana i dels Serveis que aquestes gestionen per concessió».

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin