Notícies ← Altres notícies

Demanem que els nous rètols de Castelló estiguen en valencià

Retolar exclusivament en castellà representa un incompliment del marc legal, que obliga a fer-ho també en valencià

L'Ajuntament de Castelló de la Plana ha fet instal·lar a la ciutat, fa unes setmanes, un conjunt de nous rètols informatius sobre la circulació de vehicles a la zona centre i al camí La Plana que estan només en castellà. La Plataforma per la Llengua ha sol·licitat a l'Ajuntament de Castelló de la Plana que aquests rètols continguen la informació en valencià, d'acord amb el marc legal.

La retolació feta exclusivament en castellà contradiu l'oficialitat del valencià, concretament l'article 7 del vigent Reglament de normalització lingüística de l'ús del valencià a l'Ajuntament de Castelló, aprovat el 1991, on s'afirma que: «Els rètols de la via pública destinats a informar els vianants, la col·locació dels quals siga competència municipal, seran redactats en ambdues llengües oficials».

A més, l'ús normal i oficial del valencià està reconegut per l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i especialment per l'article 7 de la Llei 4/1983, d'ús i ensenyament del valencià, que disposa que aquesta és la llengua pròpia de l'administració local, i l'article 28 que determina que els ens públics, on cal incloure l'Ajuntament de Castelló, han de fomentar l'ús del valencià en totes les activitats dels òrgans vinculats amb l'administració. El Decret 145/1986, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana sobre senyalització de vies i serveis públics en l'àmbit territorial, preveu que «es retolarà en valencià la senyalització dels serveis d'interés públic que depenen de les Entitats Locals radicades a la Comunitat Valenciana i dels Serveis que aquestes gestionen per concessió».

Els rètols informatius estan situats en la zona centre del nucli històric de Castelló i fan referència a la circulació prohibida, excepte autorització, per una  àrea per a vianants amb videovigilància per al control del trànsit. Els senyals estan situats al carrer Governador, en les interseccions amb els carrers Campoamor i Ruiz Vila, així com també a la plaça Cardona Vives. Dos dels senyal informatius estan pintats al terra: «Acceso restringido. Zona centro», als carrers Campoamor i Ruiz Vila. D'altra banda, dos pals publicitaris amb el nom de «Centro sanitario» han sigut instal·lats al camí La Plana, amb el logotip de l'Ajuntament de Castelló.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram